Coenzim Q-10


 cormalalt

És important per a la salut del cor, la qual cosa no ens hauria de sorprendre si tenim en compte que la major concentració de Coenzim Q10 en l’organisme humà es troba en les cèl·lules musculars del cor. Tot i que els nostres cossos poden sintetitzar Coenzim Q10, a mesura que envellim aquesta capacitat disminueix. Per aquesta raó, la ingesta dietètica por ser quelcom molt important.

La dosi diària aconsellable seria de 100 mg aproximadament.